Tarbe- ja joogivee süsteemid

Tarbevesi sisaldab hulgaliselt erinevaid lahustunud mineraale ja tihti ka vee hägusust põhjustavaid mehaanilisi osakesi. Setted võivad näiteks koosneda pikema aja vältel veest välja settinud raua-, mangaani-, magneesiumi- ning kaltsiumiühenditest aga ka tekkida vanade torustike korrosiooni tõttu. Alati leidub ka vees erinevaid baktereid.

Peale kaltsiumirohkust põhjustava Eesti paese maapinna on vee kvaliteedi probleem tingitud ka vee muutusest torustikes. Seda mõjutab nii torustiku materjal, vee liikumiskiirus torustikus ja seisuaeg ning loomulikult vee keemiline koostis. Ära ei tohi unustada ka majasisese veetorustiku seisukorda, mille väljavahetamine või pidev hooldus on üheks lahenduseks vee kvaliteedi tõstmisel.

Muutuva elektromagnetvälja toimel koonduvad vees lahustunud mineraalide ioonid mikroskoopilisteks konglomeraatideks e kristallikesteks. Tänu oma ehitusele ja kujule ei sadestu nad torudes, soojusvahetites ega muudel töödeldud veega kokkupuutuvatel pindadel. Varem tekkinud sade hakkab töötluse toimel järk-järgult pehmenema ning juba mõni aeg pärast Bauer PJ paigaldamist mikroskoopiliste osakestena pindadelt eralduma. Pärast sademe lahustumist tekib veega kokkupuutuvatel pindadel seadme töö tulemusena õhuke karbonaatne kaitsekiht, mis väldib sademe ja bakterioloogilise saaste e biokile edasist tekkimist ning kaitseb korrosiooni eest.

Tarbeveesüsteemis paigaldatakse Bauer-seadmed külmaveetorustiku hoonesisendisse veearvesti ette või järele ning mehaanilise filtri ja torustiku hargnemiskoha ette. Nii töödeldakse ka toodetavat sooja vett ning kaitstakse soojusvaheteid katlakivi eest.  Kui soojaveesüsteemis kasutatakse mahtboilereid (hotellid, SPA-d, erinevad tööstusettevõtted), paigaldatakse soojaveeringlusele täiendav seade.

 

Bauer elektromagnet-veetöötlusseade tarbevee süsteemis:

  • hoiab ära katlakivi ja roostesetete tekke
  • säästab energiat, hoides soojusvahetuspinnad puhtad
  • pikendab köögisisseseade ja -masinate ning soojus- ja veeseadmete kasutusiga
  • takistab metalltorustiku lahustumist vette (raud, tsink, vask)
  • kaitseb torustikku sisekorrosiooni eest
  • kõrvaldab voolutakistused tõhusalt ja märkamatult, avab ka peaaegu umbes torustiku
  • vähendab tunduvalt bakterite kasvu
  • tagab vee väga hea kvaliteedi
  • sobib igasugusest materjalist torustikku, ka plastiga kombineeritud süsteemidesse
  • on hooldusvaba, lihtne paigaldada, ei põhjusta rõhukadu, hoolduskulud väikesed (ei vaja läbipesu, regenereerimist ega pehmenduskemikaale)