Kütte- ja jahutussüsteemid

Kinnistes süsteemides (küte, jahutus)  tekib olenemata kasutatavast energiaallikast (päike, gaas, maasoojuspump, õhksoojuspump, kaugküte jne) elektrokeemilise korrosiooni tagajärjel must tahmasarnane sade (magnetiit), mis jaotub ühtlase kihina kogu ringlussüsteemis. Tekkiv kiht on isolaatoriks ja juba 1mm paksune sademekiht suurendab energiakulu kuni 10%.

Probleemid, mis esinevad kütte- ja jahutussüsteemides:

 • torustikud, radiaatorid, soojusvahetid, termoregulaatorid ja fancoil‘id ummistuvad
 • küttekulud suurenevad
 • torustiku takistuse kasvades suureneb märgatavalt ringluspumba koormus ja kasvab elektrienergia kulu
 • kõrged jätkuvad hoolduskulud (pidev kemikaalide kulu süsteemi pesemiseks + tööjõukulu)
 • kemikaalide vale kasutamine kiirendab märgatavalt süsteemide korrosiooni
 • looduse saastamine (keemilise läbipesemise jäätmed)
 • bakterite ja orgaanika kasv jahutussüsteemides

 

Nende probleemide lahendamiseks ja vältimiseks saab kasutada elektromagnet-veetöötlusseadet BAUER Pipejet® ,mis paigaldatakse kütte-  või jahutussüsteemi tagasivoolu torustikku soojusvaheti ette ning paralleelselt ringluspumbaga ka spetsiaalne filter. Selle abil kogutakse ning eemaldatakse kogu eralduv sade ning mehaanilised osakesed torustikest, radiaatoritest, kütte- ja jahutusseadmetest.

BAUER Pipejet®  tekitab muutuva sagedusega tugeva elektromagnetvälja, mõjutades vees lahustunud erinevate mineraalide ioone nii, et nad hakkavad koonduma mikroskoopilisteks kristallikesteks, mis tänu tekkinud kujule ei haaku olemasoleva sademega ega  ladestu ka puhastele pindadele. Taoliste kristallikeste moodustamisega tekitab BAUER Pipejet® vees nn. mineraalivaese oleku, kus ümbritsevaid  pindu katvast sademest (katlakivi ja rooste) hakatakse järkjärgult eraldama nende samade kristallide rikastamiseks vajalikke ioone, vähendades nii olemasolevat sadet. Protsess on rahulik ja aeglane, lõpptulemuseks on aga pindade täielik puhastumine.

 

Baueri veetöötlusseade:

 • puhastab ummistunud torustikud, radiaatorid, soojusvahetid, termoregulaatorid roostest ja settest ning takistab uue korrosioonisette teket
 • hoiab ära metallide lahustumise vette ( vask, tsink, raud)
 • hoiab soojusvahetuspinnad  ja torustiku puhtad
 • parendab soojusülekannet, sest puhtal veel on parem soojusjuhtivus
 • pikendab torustike olelusiga
 • tagab märgatava energia kokkuhoiu
 • vähendab süsteemi käidukulusid
 • säästab loodust, sest ei kasuta kemikaale